ေရာဂါခံစားေနရတဲ့လူနာေတြေရွ႕မွာ ရယ္ေမာကခုန္ေနတဲ့သူနာျပဳေတြ အလုပ္ထုတ္ခံရ

  • Hninayehlaing

အမ်ိဳးသမီးေတြအုန္းရည္ေသာက္ရင္ ရင္သားျကီးတယ္လို႔ဆိုလာတဲ႔တရုတ္ျပည္ကအခ်ိဳရည္ေျကာ္ျငာ

  • Pyae Phyoe

ဖိလစ္ပိုင္က Dinagat ကၽြန္းေပၚေရာက္လာတဲ့ အေမႊးထူသတၱ၀ါၾကီး

  • Hninayehlaing

ဆီးရီးယား သူပုန္ေတြနဲ႔ IS စစ္ေသြးၾကြေတြရဲ. တိုက္ပြဲၾကမ္း ဗီဒီယိုထြက္ေပၚ

  • myanbuzz

ေရာဂါခံစားေနရတဲ့လူနာေတြေရွ႕မွာ ရယ္ေမာကခုန္ေနတဲ့သူနာျပဳေတြ အလုပ္ထုတ္ခံရ

  • Hninayehlaing

အမ်ိဳးသမီးေတြအုန္းရည္ေသာက္ရင္ ရင္သားျကီးတယ္လို႔ဆိုလာတဲ႔တရုတ္ျပည္ကအခ်ိဳရည္ေျကာ္ျငာ

  • Pyae Phyoe

ဖိလစ္ပိုင္က Dinagat ကၽြန္းေပၚေရာက္လာတဲ့ အေမႊးထူသတၱ၀ါၾကီး

  • Hninayehlaing

ဆီးရီးယား သူပုန္ေတြနဲ႔ IS စစ္ေသြးၾကြေတြရဲ. တိုက္ပြဲၾကမ္း ဗီဒီယိုထြက္ေပၚ

  • myanbuzz

News