သို႔ေသာ္လည္းတခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာစကားေတြက လြယ္ျပီး တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ႔ ခက္ပါတယ္။ဒါဆိုရင္ ဘယ္ဘာသာစကားေတြက ခက္တာလည္းဆိုတာကုိ သိခ်င္ေနၾကမယ္လို႔ ယံုၾကည္မိပါတယ္။

1. Tagalog

Tagalog

Tagalog ဆိုတဲ႔ဘာသာစကားကေတာ႔ ဖီလီပိုင္လူဦးေရရဲ႕ ေလးပံုတစ္ပံုနီးပါးေလာက္က အသံုးျပဳ ေျပာေနၾကတဲ႔ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘာသာစကားရဲ႕ သဒၵါႏွင္႔ ထူးျခားတဲ႔စာေၾကာင္း တည္ေဆာက္ပံုေတြကဒီဘာသာစကားမွာ ကြ်မ္းက်င္အဆင္႔ေရာက္ဖို႔အတြက္ ခက္ခဲေစႏိုင္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

2. Navajo

Navajo

Navajo ဆိုတာကေတာ႔အေမရိကန္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွာ အသံုးျပဳတဲ႔ဘာသာစကားေတြထဲက တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ဒီဘာသာစကားကုိအသံုးျပဳတဲ႔ လူဦးေရဟာ ၁သိန္း၂ေသာင္းကေန ၁သိန္း၇ေသာင္းၾကားမွာရွိပါတယ္။ဂ်ာမန္(သို႕) လက္တင္ဘာသာစကားတို႔ႏွင္႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကြဲျပားတာေၾကာင္႔ဘာသာစကားကုိ သင္ၾကားသူေတြအတြက္ ေျပာခ်င္တဲ႔ အဓိပၸာယ္ေရာက္ေအာင္၊ဆိုလိုရင္းေရာက္ေအာင္ေျပာဆုိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ခဲယဥ္းလြန္းတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီဘာသာစကား အေရးအသားကုိေတာ႔လက္တင္ဘာသာကုိအေျခခံတဲ႔ ဗ်ည္းသရေတြကုိ အသံုးျပဳထားတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

3. Norwegian

Norwegian

ဂ်ာမန္ေျမာက္ပိုင္းဘာသာစကားျဖစ္ျပီး ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံမွာတရား၀င္ အသံုးျပဳေနတဲ႔ ဘာသာစကားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီြဒင္ႏွင္႔ဒိန္းမတ္ဘာသာစကားတို႔ေပါင္းစပ္ထားတဲ႔ Norwegianဟာဆိုရင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္ႏိုင္တဲ႔ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ျပီး Scandinavian ဘာသာစကားေတြျဖစ္တဲ႔Icelandic ႏွင္႔Faroese တို႔လိုျဖစ္ပါတယ္။ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္နားလည္းႏိုင္တယ္ဆိုတဲ႔ အဓိပၸာယ္ကေတာ႔ တျခားဆင္တူတဲ႔ ဘာသာစကားေတြကုိေျပာတဲ႔လူေတြဟာလည္း ဒီဘာသာစကားကုိ နားလည္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ႔ သေဘာပါ။

4. Persian

Persian

Persian ဘာသာစကားကေတာ႔အင္ဒို-ဥေရာပ ဘာသာစကားရဲ႕ အင္ဒို-အီရန္ဘာသာစကား အပိုင္းမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ဒီဘာသာစကားကုိအာဖဂန္နစၥတန္ႏွင္႔ အီရန္၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္ႏွင္႔ပါရွားအုပ္ခ်ဳပ္မႈ႕ရွိတဲ႔ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အဓိကဘာသာစကားအျဖစ္အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ကမာၻတစ္၀န္းလံုးမွာဆိုရင္ေတာ႔ဒီဘာသာစကားအသံုးျပဳသူေပါင္းသန္းေပါင္း ၁၁၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။

5. Indonesian

Indonesian

ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ Indonesian ဘာသာစကားဟာအင္ဒိုနီးရွားကြ်န္းစြယ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမွာ အသံုးျပဳတဲ႔ဘာသာစကားျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ျပီးေတာ႔ ကမာၻေပၚမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳေနတဲ႔ ဘာသာစကားေတြထဲကတစ္ခုလည္းျဖစ္ျပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဆိုတာကေတာ႔ကမာၻေပၚမွာ စတုတၳေျမာက္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

6. Dutch

Dutch

ဂ်ာမန္အေနာက္ပိုင္းမွာ အသံုးျပဳတဲ႔ ဘာသာစကားျဖစ္ျပီးေတာ႔နယ္သာလန္ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏွင္႔ ဆူရာနမ္ႏိုင္ငံ တို႔မွာလည္း အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကပါတယ္။လတ္တေလာမွာလည္း အာရူးဗား၊ ဆင္႔မာရ္တန္း ႏွင္႔ ကရာကီအို တို႔မွာတရား၀င္အသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ဥေရာပႏွင္႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕နယ္ေျမ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာလည္းေျပာေနၾကပါေသးတယ္။Dutchဘာသာစကားဟာဆိုရင္ အဂၤလိပ္ႏွင္႔ ဂ်ာမန္ဘာသာစကား တို႔ႏွင္႔ ေတာ္ေတာ္ေလးဆက္ႏြယ္ေနျပီး ဂ်ာမန္ဘာသာစကားမွာ အသံုးျပဳတဲ႔ သဒၵါဆိုင္ရာ အသံုးျပဳျခင္း ကုိေတာ႔အသံုးမျပဳထားပါဘူး။

7. Slovenian

Slovenian

Slovenianဘာသာစကားကေတာ႔ ေတာင္ပိုင္းစလဗ္ဘာသာစကားဆိုင္ရာအဖြဲထဲက အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ကမာၻအႏွံ႔မွာ ၂.၅ သန္းေက်ာ္ဟာဒီဘာသာစကားကုိ အသံုးျပဳၾကျပီးေတာ႔ ဆလိုေဗးနီးယားမွာအမ်ားဆံုး အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ဒီဘာသာစကားဟာ ဥေရာပႏိုင္ငံမွာ အသံုးျပဳတဲ႔ဘာသာစကား၂၄မ်ိဳးထဲက တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။သူ႕ကုိေတာ႔ ကာနီယိုလန္း အထက္ပိုင္းႏွင္႔ေအာက္ပိုင္း ေဒသိယဘာသာစကား အဖြဲ႕တို႔ကုိ အေျခခံထားတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

8. Afrikaans

Afrikaans

အေနာက္ဂ်ာမန္ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ျပီးနမီးဘီးယားႏိုင္ငံ၊ေတာင္အာဖရိကဇင္ဘာဘြယ္ႏွင္႔ ေဘာ႔ဆြာနာ ႏိုင္ငံ စသည္တို႔မွာေမြးဖြားလာတဲ႔ လူေတြကအသံုးျပဳၾကပါတယ္။ဒီဘာသာစကားဟာ Dutch ေဒသိယဘာသာ စကားကေန ဆင္းသက္လာတာျဖစ္တာေၾကာင္႔ Dutch ဘာသာစကားရဲ႕မ်ိဳးဆက္လို႔လည္း ေျပာလို႔ရပါတယ္။

9. Danish

Danish

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကဘာသာစကားျဖစ္ျပီးေတာ႔ ကမာၻအႏွံ႔အသံုးျပဳသူေပါင္း၆သန္းေက်ာ္ရွိပါတယ္။ Danishဟာ ေျမာက္ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘာသာစကားျဖစ္ျပီး လတ္တေလာမွာေတာ႔ လူနည္းစုကအသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။ Greenlandလို႔ေခၚတဲ႔ နယ္ေျမမွာေတာ႔ ဒီဘာသာစကားကုိ လူဦးေရစုစုေပါင္းရဲ႕၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က အသံုးျပဳပါတယ္။ ဆီြဒင္ဘာသာစကား၊ေနာ္ေ၀းဘာသာစကားတို႔ကုိတက္ကြ်မ္းတဲ႔ သူေတြလည္း နားလည္ ႏိုင္ျပီးေတာ႔ ေရွးေဟာင္းစကင္ဒီေနဗီးယားလူမ်ိဳးတို႔ကေန ဆင္းသက္လာတဲ႔ ဘာသာစကားလည္းျဖစ္ပါတယ္။

10. Basque

Basque

ဒီဘာသာစကားကေတာ႔ Basqueႏိုင္ငံရဲ႕ ဘိုးဘြားပိုင္ဘာသာစကားဘဲျဖစ္ျပီး စပိန္ႏိုင္ငံရဲ႕အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ႏွင္႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတို႔ကုိဆက္ႏြယ္ထားတဲ႔ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။Basqueျပည္နယ္ေတြရဲ႕ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က ဒီဘာသာစကားကုိအသံုးျပဳၾကပါတယ္။

11. Welsh

Welsh

Welsh ဘာသာစကားဆိုတာကေတာ႔ေ၀လ္းႏိုင္ငံမွာ အသံုးျပဳတ႔ဲ ဆဲလ္တစ္ဘာသာစကားရဲ႕ Brythonic အခြဲတစ္ခုဘဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီဘာသာစကားကုိဘဲCambric , Cymric , Cambrian ,British tongue လို႔လည္း ေခၚေ၀ၚၾကပါေသးတယ္။

12. Urdu

Urdu

ဒီဘာသာစကားကေတာ႔ မြတ္စလင္ႏွင္႔ ဟိျဒၶဴလူမ်ိဳးတို႔ႏွင္႔သာမာန္အားျဖင္႔ပတ္သက္ေနတဲ႔ ဘာသာစကား တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Urdu ဟာပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွာ တရား၀င္အဓိကထားေျပာတဲ႔ ဘာသာစကားျဖစ္တဲ႔ အျပင္အမ်ားသံုးဘာသာစကားတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဟိႏၵဴဘာသာစကားရဲ႕ သဒၵါႏွင္႔ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုျခင္းလည္းဆင္တူပါတယ္။

13. Hebrew

Hebrew

Hebrew ဘာသာစကားကေတာ႔အေနာက္ဆဲလ္တစ္ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ျပီးေတာ႔ အာရွလူမဲမ်ိဳးေတြ အသံုးျပဳတဲ႔ဘာသာစကားအႏြယ္၀င္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ေရွးေဟာင္း ဟီဘရူးလူမ်ိဳးေတြ ႏွင္႔ အစၥေရးလူမ်ိဳး ေတြကBCE ၁၀ရာစုႏွစ္အတြင္းမွာကထဲကစတင္အသံုးျပဳခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးေဟာင္းဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ယေန႔ထက္တိုင္ေရးသားေျပာဆိုေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္အစၥေရးႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံဘာသာစကားတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

14. Korean

Korean

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင္႔ ေတာင္ကုိရီးယားတို႔မွာတရား၀င္အသံုးျပဳၾကတဲ႔ ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ အႏွံ႔မွာ ဒီဘာသာစကားကုိေျပာဆိုသူေပါင္းသန္း ၈၀ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ သဒၵါပိုင္းႏွင္႔ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပံုတို႔ ကအျခားေသာ ဘာသာစကားေတြကုိ ေျပာဆိုၾကတဲ႔ သူေတြအတြက္ ဖတ္ရႈအဓိပၸာယ္ေဖာ္ဖို႔ခက္ခဲတဲ႔ပံုေပၚပါ တယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဂ်ပန္စကားကုိေျပာတက္တဲ႔သူေတြအတြက္ကေတာ႔ကိုရီးယားဘာသာစကားကုိ အဆင္ေျပ ေျပအသံုးျပဳႏိုင္မွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

15. Sanskrit

Sanskrit

Sanskritကေတာ႔ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္၊ ဂ်ိန္းဘာသာ၀င္(၆ရာစုႏွစ္ေလာက္ကဟိႏၵဴသာသနာကုိ လွန္ျပန္ျပီးခြဲထြက္တည္ေထာင္ထားတဲ႔ ဂိုဏ္းကြဲ)ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အေျခခံဘာသာစကားအျဖစ္အသံုးျပဳၾကတဲ႔ ဘာသာ စကားျဖစ္ပါတယ္။ျပီးေတာ႔ အိႏၵိယဘာသာစကား၂၂မ်ိဳးထဲမွာလည္း ပါ၀င္တဲ႔အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ အဲ႔တာေတြအျပင္ ဒီအေရးအသားအကၡရာေတြကုိရိုးရာျပဇာတ္ႏွင္႔ ကဗ်ာစာေပတို႔မွာလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုးျပဳၾကျပီးေတာ႔ ဒႆနဆိုင္ရာစာေပႏွင္႔ စက္မႈ႕လက္မႈ႕ပညာရပ္ဆိုင္ရာစာေပတို႔မွာလည္း အသံုးျပဳ ၾကပါတယ္။

16. Croatian

Croatian

ခရိုေအးရွား-ဆာဘို ဘာသာစကားရဲ႕ စံႏႈန္းကုိက္ညီမႈ႕မ်ားျဖင္႔အသံုးျပဳတဲ႔ဘာသာစကားျဖစ္ျပီးေတာ႔ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမွာ တရား၀င္အသံုးျပဳတ႔ဲဘာသာစကားေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ဒီဘာသာစကားကုိ Herzegovinian , Montenegrin , Serbian , Bosnian စတဲ႔ဘာသာစကားေတြကုိ အေျခခံထားတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

17. Hungarian

Hungarian

ဟန္ေဂရီတို႔ရဲ႕ တရား၀င္ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ျပီးေတာ႔ဒီဘာသာစကားဟာလည္း ဥေရာပႏိုင္ငံေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ႔ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ဆလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံ၊ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၊ဆာဘီးယားႏိုင္ငံႏွင္႔ ရိုေမးနီးယားႏိုင္ငံတို႕မွာလည္းအသံုးျပဳၾကပါတယ္။

18. Gaelic

Gaelic

စေကာ႔တလန္ဆဲလ္တစ္လူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ ဘာသာစကားလို႔လူသိမ်ားၾကျပီးစေကာ႔တလန္ဇာတိလူမ်ိဳးေတြေျပာဆို ၾကတဲ႔ဆဲလ္တစ္ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 

19. Japanese

Japanese

အေရွ႕အာရွက ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ဒီဘာသာစကားကေတာ႔ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံဘာသာစကား ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻအႏွံ႕မွာဒီဘာသာစကားကုိေျပာဆိုၾကတဲ႔ လူဦးေရေပါင္းဟာ ၁၂၅သန္းေက်ာ္ရွိပါတယ္။ကမာၻေပၚကအခက္ခဲဆံုးဘာသာစကားစာရင္းထဲမွာ ပါလာရတဲ႔ အေၾကာင္းရင္းကေတာ႔သူဟာ တရုတ္ဘာသာ စကားႏွင္႔အေတာ္ေလးကုိ ဆင္တူလို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ဂ်ပန္ဘာသာစကားမွာဆိုရင္ ရိုေသမႈ႕ကုိျပသတဲ႔စကားလံုးေတြဟာခက္ခဲရႈပ္ေထြးေနတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

20. Albanian

Albanian

Albanianဆိုတာကေတာ႔ အင္ဒို-ဥေရာပဘာသာစကားျဖစ္ျပီးေတာ႔ Kosovo,Albania,Bulgaria ႏွင္႔ Macedonia လူမ်ိဳးေတြအသံုးျပဳၾကတ႔ဲဘာသာစကားျဖစ္ပါတယ္။ေရွးေဟာင္းမြန္တီနီဂရိုး၊အီတလီႏွင္႔ ျပင္သစ္ လူမ်ိဳးတို႔သံုးခဲ႔ၾကတဲ႔ ေရွးႏွစ္ေပါင္းရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဘာသာစကားျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕စကားလံုး သံုးႏႈန္း ပံုေတြကေတာ႔ဂ်ာမန္ႏွင္႔ ဂရိဘာသာစကားတို႔ သံုးႏႈန္းပံုႏွင္႔ ဆင္တူပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔သူ႕ရဲ႕ေ၀ါဟာရေတြက ေတာ႔တျခားဘာသာစကားေတြထက္ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ပါတယ္။

21. Icelandic

Icelandic

ဒီေျမာက္ပိုင္းဂ်ာမန္ ဘာသာစကားကေတာ႔ အင္ဒို-ဥေရာပဘာသာစကားျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ခံကုိလိုနီအျဖစ္သိမ္းယူျပီးတဲ႔ေနာက္မွာဒိန္းမတ္ႏွင္႔ ဆီြဒင္ဘာသာစကားတို႔ျဖင္႔ လႊမ္းမိုးမႈ႕ ၾကီးမားလာခဲ႔တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

22. Thai

Thai

ထိုင္းဗဟိုဘာသာစကားႏွင္႔ ခယင္းဘာသာစကားဆိုျပီးလူသိမ်ားၾကပါတယ္။ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ တရား၀င္ႏိုင္ငံသံုး ဘာသာစကားျဖစ္ျပီးေတာ႔ Tai-Kadai ဘာသာစကားမိသားစုအႏြယ္၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘာသာစကား တစ္၀က္ ေလာက္က Pali,Old Khmer ႏွင္႔ Sanskrit တို႔ဆီကေနကူးယူအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းဘာသာ စကားရဲ႕ အသံထြက္ႏွင္႔ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမႈ႕ေတြကခက္ခဲရႈပ္ေထြးတဲ႔ ဘာသာစကားတစ္ခုဆိုတာကုိ သက္ေသျပ ေနပါတယ္။

23. Vietnamese

Vietnamese

ဗီယမ္နမ္ ႏိုင္ငံရဲ႕ တရား၀င္ႏိုင္ငံတြင္းမွာ အသံုးျပဳတဲ႔ဘာသာစကားျဖစ္ပါတယ္။ျပီးေတာ႔ လူမ်ိဳးစုအနည္းငယ္ရဲ႕ ပထမႏွင္႔ ဒုတိယ ဘာသာစကားအျဖစ္အသံုးျပဳတဲ႔ ဘာသာစကားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဗီယမ္နမ္ဘာသာစကား ကိုေတာ႔ တရုတ္ဘာသာစကားကေနကူးယူဖန္တီးထားတာျဖစ္ခဲ႔ေသာ္လည္းယေန႔မွာ အသံုးျပဳေနတဲ႔ ဗီယမ္နမ္ဘာသာစကားရဲ႕အကၡရာေတြေတာ႔လက္တင္အကၡရာေတြပါ၀င္ေနပါတယ္။

24. Arabic

Arabic

ယေန႔ေခတ္အသံုးျပဳေနတဲ႔ Arabic ဘာသာစကားကေတာ႔ ၆ရာစုႏွစ္တုန္းကအသံုးျပဳခဲ႔တဲ႔ ေရွးေဟာင္း Arabic ဘာသာစကားဘဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီဘာသာစကားကုိ အာဖရိကအေရွ႕အလယ္ပိုင္းနယ္စပ္မွာ ေနထိုင္တဲ႔ လူမ်ိဳးစု ေတြကအသံုးျပဳၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာာ္လည္း ရႈပ္ေထြး ရစ္ႏြယ္ေနမႈ႕ေတြ အမ်ားအျပား ပါ၀င္တာေၾကာင္႔ ခက္ခဲနက္နဲတဲ႔ ဘာသာစကားျဖစ္လို႔ေနပါေသးတယ္။ ဒီဘာသာစကားကုိ စာသင္ခန္းထဲမွာအေရး၊ အဖတ္တို႔ကုိ သင္ယူလို႔ရႏိုင္ေပမယ္႔လည္း ေဒသခံသူေတြႏွင္႔ စကားေျပာတဲ႔ အခါမွာေတာ႔သူတို႔ ဘယ္ကလာ သလည္းဆိုတဲ႔ အေပၚမွာ မူတည္တာျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာ ေမာ္ရိုကိုက Arbic ဘာသာစကားကုိေျပာတဲ႔ သူတစ္ေယာက္ဟာအီဂ်စ္က Arabicဘာသာစကားကုိေျပာတဲ႔ အသံကုိ နားလည္ဖို႔ ခက္ခဲမွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

25. Chinese

Chinese

တရုတ္ဘာသာစကားကေတာ႔ ပံုစံမ်ိဳးစံုႏွင္႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔နားလည္ႏိုင္ဖို႔ အေတာ္ခက္ခဲမွာ ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီဘာသာစကားကုိေတာ႔ကမာၻ႕လူဦးေရရဲ႕ ငါးပံု ပံုတစ္ပံု က အသံုးျပဳျပီးေတာ႔သင္ၾကားဖို႔ ခက္ခဲတဲ႔ဘာသာစကားေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။နည္းစနစ္မွန္ကန္တဲ႔တရုတ္ဘာသာစကားကိုေတာ႔ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ထိုင္၀မ္ႏွင္႔ စကၤာပူႏိုင္ငံတို႔မွာအသံုးျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။

Buzzy Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ buzzy.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Facebook Conversations