ၾကားဖူးတယ္ သိခ်င္ေနခဲ့တာ

ကုလားအုတ္ေတြဟာ ေရေသာက္စရာမလိုဘဲႏွင္႔ တစ္ပတ္ေလာက္

ခရီးသြားႏိုင္တဲ႔ စြမ္းရည္ႏွင္႔ မိုးေခါင္ေရရွားေသာ ကႏၱာရတို႔လို

ေနရာမ်ိဳးေတြမွာ ၀န္စည္စလြယ္ေတြကုိ ထမ္းရင္း လူေတြခရီး

သြားႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တဲ႔ စြမ္းရည္ေတြေၾကာင္႔ နာမည္

ေက်ာ္ လူသိမ်ားၾကပါတယ္။ကုလားအုတ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ထင္

ရွားလွတဲ႔ ဘို႔ ၾကီးေၾကာင္႔လည္းနာမည္ၾကီးပါတယ္။မ်ိဳးရိုး/မ်ိဳးစိပ္

ေပၚလိုက္ျပီးေတာ႔ ဘုိ႔ဟာ တစ္ခု(သို႕) ႏွစ္ခုအထိရွိတက္ၾက

ပါတယ္။အဲ႔ဒီဘို႔ၾကီးေတြထဲမွာ ေရေတြသိုေလွာင္ထားျပီးေတာ႔

ေနာင္တစ္ခ်ိန္လိုအပ္လာတဲ႔အခါမွာ ေရေတြထုတ္ေသာက္ႏိုင္

တယ္ဆိုျပီးေတာ႔ လူေတြကယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ္႔ ကုလားအုတ္ေတြရဲ႕ ဘို႔ေတြထဲမွာ တကယ္ေတာ႔ အဆီ

တစ္သွ်ဴးေတြသာ သိမ္းဆည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ေရမဟုတ္ပါဘူး။

အဲ႔ဒီအဆီတစ္သွ်ဴးေတြကုိ သိမ္းဆည္းထားတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္က

ေတာ႔ အစားအစာ အရင္းအျမစ္ျပတ္ေတာက္သြားတဲ႔ အခါမ်ိဳး

ေတြမွာ အဟာရျပဳမယ္႔ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ အသံုးျပဳဖုိ႔ဘဲျဖစ္ပါ

တယ္။

ဒါဆိုရင္ဘာလို႔မ်ား ကုလားအုတ္ေတြက အဲ႔ဒီတစ္သွ်ဴးေတြကုိ

တျခားေသာ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါေတြလိုမ်ိဳး ခႏၶာကုိယ္ အႏွံ႔မွာညီညီ

မွ်မွ် ျဖန္႔က်က္မထားဘဲ ဘို႔ထဲမွာ သိမ္းထားရတာလည္း?

သဘာ၀တရားအရ ကုလားအုတ္ေတြဟာ သဲကႏၱာရထဲမွာ

ေနထိုင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။အဲ႔ဒီေနရာေတြမွာ အစားအစာရင္းျမစ္

ဆိုတာေရာက္လာဖို႔အတြက္ အရမ္းခက္ခဲပါတယ္။ကုလားအုတ္

ေတြဟာ ျပည္႔စံုလံုေလာက္တဲ႔ အစားအစာ ပမာဏကုိ အခ်ိန္အေတာ္

ၾကာမရဘူးဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ဟာ ဘို႔ထဲမွာရွိတဲ႔ အဆီ

ေတြကို ဇီ၀ကမၼျဖစ္စဥ္သေဘာတရားအရ အာဟာရအျဖစ္ေျပာင္း

လဲေပးႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား ကုလားအုတ္ဟာ

အခ်ိန္အေတာ္ၾကာအစားအစာမရွိဘဲ ေနခဲ႔ရမယ္ဆိုရင္ေတာ႔

သူ႕ရဲ႕ ဘို႔ၾကီးဟာ ေလေလွ်ာ႔ ထားတဲ႔ ဘူေဖာင္းတစ္လံုးလို

ျဖစ္ေနမွာျဖစ္ျပီး ေအာက္ကုိ တြဲက်ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ္႔

အဆိုပါ ကုလားအုတ္ဟာ အစားျပန္စားျပီးတဲ႔အခ်ိန္မွာေတာ႔

ဘို႔ေတြဟာ ျပန္လည္ေထာင္မတ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ကုလားအုတ္

ေတြရဲ႕ ဘို႔ဟာ ခႏၶာကုိယ္အပူခ်ိန္ပံုမွန္လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္လည္း

ကူညီေပးပါတယ္။ဒီအခ်က္ဟာ သဲကႏာၱရထဲမွာ အင္မတန္မွ

အေရးပါတဲ႔ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ေန႔ဘက္မွာ အရမ္းကုိအပူခ်ိန္ျမင္႔

မားျပီး ညဘက္မွာ အင္မတန္မွ အပူခ်ိန္က်ဆင္းသြားတဲ႔ေနရာ

မ်ိဳးေတြမွာဆိုရင္ေတာ႔ ဘို႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင္႔ ကုလား

အုတ္ေတြဟာ ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ေန႔ဘက္

မွာပူထားတဲ႔ အပူူလိႈင္းေတြကုိ ဘို႔က ယူထားျပီး ညဘက္ အေအး

လြန္ကဲတဲ႔အခါမ်ိဳးေတြမွာ ပံုမွန္အေနအထားရေအာင္ ခႏၶာကုိယ္

ထဲကုိ ျပန္လည္စီးဆင္းေစတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘို႔ထဲမွာ ေရေတြ မသိုေလွာင္ထားေပမယ္႔လည္း ကုလားအုတ္ေတြ

ဟာ အံ႔ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ သူတို႔အတြက္ တစ္ေန႔

တာေရပမာဏဟာ လံုေလာက္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင္႔လည္း

တစ္ပတ္ေလာက္ သူတို႔ ေရေသာက္စရာမလိုဘဲ ခရီးသြားေန

ႏိုင္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုစြမ္းရည္ရွိရတာဟာ သူတို႔ရဲ႕ေသြးတြင္း

ထူးျခားတဲ႔ ပံုရိပ္ရွိတဲ႔ ဆဲလ္ေတြေၾကာင္႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုထူးျခားတဲ႔ပံုရိပ္ေတြျဖစ္ေနတာလည္းဆိုေတာ႔ ေသြးဆဲလ္

ေတြဟာ ဥပံုစံေတြျဖစ္ေနတာပါဘဲ။အဆိုပါ ဥ ပံုစံေသြးဆဲလ္

ေတြဟာ ကုလားအုတ္ေတြကုိ မ်ားျပားလွတဲ႔ ပမာဏျဖစ္တ႔ဲ

ေရေတြကုိ ေသာက္သံုးေစႏိုင္ပါတယ္။(တစ္ထိုင္ထဲႏွင္႔ ေရဂါလံ

၃၀ အထက္ေသာက္သံုးႏိုင္ပါတယ္)ျပီးေတာ႔ ဆဲလ္ေတြဟာ

ဆြဲဆန္႔ႏိုင္တာေၾကာင္႔ အခ်ိန္မေရြးပံုစံေျပာင္းလို႔ရပါတယ္။

ကုလားအုတ္ေတြရဲ႕ ဘို႔ဟာ အင္မတန္မွ အံ႔ၾသထူးျခားဖြယ္ရွိျပီး

ေတာ႔ သဲကႏာၱရလို ၾကမ္းတမ္းတဲ႔ေနရာမ်ိဳးမွာ ခရီးသြားေနရတဲ႔

တိရစာၦန္ေတြအတြက္ တကယ္ကုိ အေရးၾကီးတဲ႔ အရာဘဲျဖစ္ပါ

တယ္။ဘို႔ေတြမရွိဘူးဆိုရင္ ကုလားအုတ္ေတြဟာ ပိုျပီးေတာ႔

ပူလာျပီး ေခြ်းထြက္မ်ားလာပါလိမ္႔မယ္။ဒါေပမယ္႔လည္း ဥပံုစံ

ေသြးဆဲလ္ေတြေၾကာင္႔ ေရပမာဏကုိေတာ႔ ေကာင္းေကာင္းၾကီး

ထိန္းထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ ကုလားအုတ္ေတြ

ေရအၾကာၾကီးမေသာက္ဘဲထိန္းထားႏိုင္တာ ဘို႔ေတြေၾကာင္႔

မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ ဆဲလ္ပံုစံေတြေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Buzzy Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ buzzy.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Facebook Conversations