ေထာင္နဲ႕အိမ္နဲ႕ကေတာ္ေတာ္ၾကီးကိုကြာပါတယ္...

1. တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးအေတြ႔အၾကံဳ

တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးအေတြ႔အၾကံဳ

ေထာင္တစ္ခုမွာအခန္းတစ္ခန္းကုိ အမ ်ားနဲ႕အတူမွ ်သံုးရတာကေတာ႔သမာရိုးက ်ကိစၥတစ္ခုပါပဲ။ အခန္းအတြင္းထဲမွာေတာ႔ ေရခ ်ိဳးဇလံုတစ္ခု၊လက္ေဆးမ ်က္ႏွာသစ္ ေဘစင္တစ္ခု၊အိမ္သာတစ္လံုးနဲ႔ ဗီဒိုတစ္တြဲတို႔ပါ၀င္ပါတယ္။ေထာင္အခန္းတံခါးပာာ ညဘက္ကေန မနက္မိုးလင္းတဲ႔ထိပိတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။အဲ႔အခ ်ိန္အေတာအတြင္း သင္ေအာ္ပာစ္ေနလည္း တံခါးလာဖြင္႔ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္လို႔သင္ပာာ တစ္ေယာက္တညး္အိမ္သာတက္ ေရခ ်ိဳးခြင္႔ရိွတယ္ဆိုရင္ သင္ပာာေတာ္ေတာ္ၾကီးကိုကံေကာင္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူစိမ္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ အိပ္ယာနားက ၃ေပေလာက္သာကြာတဲ႕ အိမ္သာမွာသင္တက္ေနရတယ္ဆိုရင္ အေနရခက္မွာေတာ႔အမွန္ပါပဲ။

ေထာင္ထဲေရာက္ခဲ႔ဖူးတဲ့ သူတစ္ေယာက္က အခုလိုသူ႔ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳကိုေျပာျပခဲ႕ပါတယ္။ ေရခ ်ိဳးခန္းမွာ ေရခ ်ိဳးပိုက္၄ခုရိွျပီး တစ္ခ ်ိန္ထဲမွာ၀တ္လစ္စလစ္နဲ႔အတူတူေရခ ်ိဳးရပါတယ္။အစကေတာ႔ ရွက္ေနေပမဲ႔ေနာက္ပိုင္းေတာ႔အသားက ်သြားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ေရခ ်ိဳးတဲ႔အခန္းပာာ အကာအရံမရိွပဲ ျဖတ္သြားျဖတ္လာတဲ႕သူေတြေတာင္ရိွပါတယ္။တစ္ခါတစ္ေလအေၾကာင္းတစ္ခုခုဆို ရဲေမေတြကေတာင္ လာေရာက္စစ္ေဆးၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

2. အခန္းတစ္ခန္းရဲ႕အေျခအေန

အခန္းတစ္ခန္းရဲ႕အေျခအေန

"ကြ ်န္ေတာ္ပာာေထာင္ CAT-B အခန္းေလးမွာပဲအခ ်ိန္ကိုျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတယ္"လုိ႔ေထာင္မွာေနခဲ့ဖူးတဲ့ သူတစ္ေယာက္ပာာ ေထာင္အေတြ႔အၾကံဳကိုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။အလႊာရဲ႕တစ္လႊာျခင္းဆီမွာ ေရခ ်ိဳးခန္းတစ္ခုဆီပါရိွျပီး ၎အရြယ္အစားပာာအိမ္သာအရြယ္ေလာက္သာရရိွပါတယ။္ ေရခ ်ိဳးရဲ႕အကာပာာ ခႏၶာကိုယ္တ၀က္ေလာက္ကာထားေပမဲ႕ အ၀တ္အစား၀တ္ဖို႔ေတာ႔အဆင္ေျပပါတယ္။ ေရခ ်ိဳးခန္းတစ္ခန္းမွာ အခန္းငယ္ေလးေတြပါရိွျပီး ေထာင္သားေတြပာာ လိင္ကိစၥျဖစ္ေပၚတဲကအခါ လိင္တူေနဖို႔အခ ်င္းခ ်င္း အဲဒီအခန္းငယ္ေလးကေနတစ္ဆင္႔အခ ်က္ျပၾကပါတယ္လို႔ ျပန္လည္ေျပာျပခဲ႔ပါတယ္။ ေသခ ်ာတာေပါ႔တစ္ကိုယ္ေရအာသာေျဖတဲ႔ကိစၥပာာ ေယာက ်ာၤးေလးေတြအတြက္ပိုလိုအပ္ပါတယ္။အထူးသျဖင္႔ ေထာင္ထဲရိွေနခ ်ိန္အတြင္းမွာေပါ႔လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

3. ေထာင္ထဲကလိင္တူဆက္ဆံသူမ်ား

ေထာင္ထဲကလိင္တူဆက္ဆံသူမ်ား

ေထာင္ထဲမွာရိွတဲ႕ေယာက ်ာၤးေတြအတြက္ စိတ္ဆႏၵအရျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အခ ်ိန္ဆိုတာရိွသင္႔ပါတယ္။ဒါေပမဲ႔အက ်ဥ္းက ်ခံေနရအခ ်ိန္အတြင္း ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင္႔ရဖိုဆိုတာ အေ၀းၾကီးပါ။အဲဒီေတာ႔ေထာင္သားေတြပာာ တစ္ကုိယ္ေတာ္အာသာေျဖဖို႔အတြက္ေရခ ်ိဳးခန္းကိုအမ ်ားဆံုးသံုးၾကပါတယ္လို႔ ေျပာျပခဲ႕ပါတယ္။ အဲလုိ အခ ိ်န္ေတြကိုမ ်ားေသာအားျဖင္႔ ညပိုင္းသို႔မဟုတ္ ေရခ ်ိဳးခန္းေတြမွာျပဳလုပ္ေနၾကတာကို ရဲအရာရိွေတြသိေပမဲ့ လစ္လ ်ဴရႈေပးခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ စိတ္ဆႏၵအလြန္ျပင္းထန္လာတဲ့အခါ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျပန္အလွန္လိင္ဆက္ဆံတာေတြလည္းရိွတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

တစ္ကိုယ္ရည္အာသာေျဖျခင္းကိစၥကို ျဗိတိန္ႏိုင္ငံရဲ႕အက ်ဥ္းေထာင္မွာေတာ႔ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ ေထာင္အတြင္းရိွလူသူမ ်ားတဲ့ေနရာမွာလည္း အ၀တ္ဗလာနဲ႕ေတြ႕ရိွရင္ တိုက္ပိတ္ခံရပါေသးတယ္။ ေထာင္ရဲ႕အခန္းတိုင္းမွာအေပါက္တစ္ခုပါရိွျပီး အရာရိွေတြပာာ ေန႔ညမေရြး အခန္းထဲကုိၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ေထာင္ရဲ႕စည္းမ ်ဥ္းအရ တစ္ကိုယ္ရည္အာသာေျဖေနတာတို႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးလိင္ဆက္ဆံေနတာကိုေတြ႔ရိွပါက တိုင္ၾကားႏိုင္ျပီး အတိုင္ခံရတဲ႕သူပာာ ျပစ္ဒဏ္ထပ္တိုးျခင္းကိုခံရမွာပါ။

"ကြ ်န္ေတာ္ကေတာ႔ တစ္ေယာက္တည္းေနရတာကုိႏွစ္သက္ျပီး တစ္လ နွစ္လေနမွတစ္ခါ အာသာေျဖျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ပါတယ္" ေထာင္ရဲ႕ေရခ ်ိဳးခန္းအိမ္သာေတြမွာကြ ်န္ေတာ္ဘယ္ေတာ႔မွ အာသာမေျဖပါဘူး အိမ္ကလိုလည္းမလႊတ္လပ္ဘူးေလလို႔ဆုိပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာေတာ႔ ကိုယ္ရဲ႕ရပိုင္ခြင္႔ေတြ လြတ္လပ္မႈေတြပာာ နည္းပါးေတာ႔ အဆင္ေျပသလို ကိစၥျပီးရပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ဒီစည္းမ ်ဥ္းေတြပာာလည္း ေထာင္စနစ္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္လို႔ ျပန္လည္ေျပာျပခဲ႔ပါတယ္။

Buzzy Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ buzzy.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Facebook Conversations