မွန္ကန္မွ်တစြာ စားသုံးၿခင္း ႏွင့္ ေလ့က်င္ခန္းမ်ားသည္ ကင္ဆာေရာဂါ ၿဖစ္ပြားၿခင္းမွ ၿပန္လည္လြတ္ေၿမာက္ေစနုိင္ၿပီး ေနာက္တၾကိမ္ ၿပန္ၿဖစ္ေပၚလာနုိင္ေသာ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေပး ႏုိင္ပါသည္ ။

ကင္ဆာေရာဂါသင့္၌ၿဖစ္ေနေၾကာင္းေသခ်ာၿပီလား ?

အေၿဖက ဟုတ္ကဲ ့ ဆုိလွ်င္ သင့္အတြက္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္မွာ ေန ့စဥ္ အစားအစာ အေလ့အထအား ဂရုတစုိက္ စီမံသင့္ပါၿပီ ။       ခႏၶာကုိယ္ အတြက္ လုံေလာက္ေသာ အဟာရမ်ား ရရွိေစရန္ ႏွင့္ ကင္ဆာကုိ တုိက္ခုိက္ ကာကြယ္ နုိင္ေစေသာ မွန္ကန္ေသာ အစားအစာ  အဟာရမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ စားသုံးသင့္သည္ ။
မွန္ကန္မွ်တစြာ စားသုံးၿခင္း ႏွင့္ ေလ့က်င္ခန္းမ်ားသည္ ကင္ဆာေရာဂါ ၿဖစ္ပြားၿခင္းမွ ၿပန္လည္လြတ္ေၿမာက္ေစနုိင္ၿပီး ေနာက္တၾကိမ္        ၿပန္ၿဖစ္ေပၚလာနုိင္ေသာ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေပး ႏုိင္ပါသည္ ။

ကင္ဆာေရာဂါအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံး အစားအစာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ၿဖစ္သည္။

ငရုပ္ပြမ်ား

အနီေရာင္ အ၀ါေရာင္ရွိ ငရုတ္ေကာင္းမ်ားမွ ခႏၱာကုိယ္အတြက္ ၾကြယ္၀လုံေလာက္စြာေသာ ဗီတာမင္စီမ်ား ရရွိနုိင္သည္ ။ သိၾကသည့္အတုိင္း ဗီတာမင္ စီ သည္ ကုိယ္ခံစြမ္းအားကုိ တုိးပြားေစေသာ အရင္းအၿမစ္ ၿဖစ္ရုံသာမက ခႏၶာကုိယ္တြင္းရွိ အဆိပ္အေတာက္မ်ား ကုိပါ ဖယ္ရွားပစ္ေစနုိင္သည္။ ငရုပ္ေကာင္း၌ ကင္ဆာကုိ တုိက္ဖ်က္ေပးနုိင္ေသာ Carotenoids  ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ကင္ဆာဆဲလည္မ်ား ၾကီးထြားၿခင္းကုိ ဟန့္တားေပးနုိင္ပါသည္ ။

ေနၾကာေစ့

ေနၾကာေစ့မွာ vitamin E ႏွင့္ Zinc အေၿမာက္အမ်ားပါ၀င္တယ္ ။ ဗီတာမင္စီ ကဲ့သုိ ့ပင္ zinc သည္လည္း အလ်င္အၿမန္ အနာက်က္ေစရန္ ကူညီေပးနုိင္သည္ ။ ပုံမွန္စားသုံးၿခင္းၿဖင့္ prostate ကုိ က်န္းမာေစရုံမက prostate ကင္ဆာၿဖစ္ေစၿခင္းမွ ကာကြယ္နုိင္သည္ ။

ဥနီ ( carrots )

ဥနီ၌ beta carotine ေပါၾကြယ္၀လွသည္ ။ ဥနီရွိ Carotine သည္ ကင္ဆာကုိ ဆန္ ့က်င္ေပးနုိင္သည္ ။

Cerotine သည္ ဗီတာမင္ ေအ အၿဖစ္ၿဒပ္ေၿပာင္းလဲကာ ခႏၶာကုိယ္တြင္းရွိ လုိအပ္ေနရာအတြက္ ေလာင္ၿမဳိက္ေပးသည္ ။ ကင္ဆာကုိ တုိက္ဖ်က္ေပးႏုိင္ရုံသာမက အၿမင္အာရုံ ေကာင္းမြန္ေစဖုိ ့၊ ဆံေကသာ ႏွင့္ အေရၿပား က်န္းမာလွပေစရန္ ကူညီေပးႏုိင္သည္ ။

မႈိမ်ား

မိႈသည္ ကုိယ္ခံအား တုိးပြားေစၿဖင္းႏွင့္ ကင္ဆာ တုိက္ဖ်က္ေပးႏုိင္ေသာ အစားအစာ အၿဖစ္ လက္ခံထားၾကသည္ ။ ကင္ဆာ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ေသာ ေဆးဖက္၀င္ အၿဖစ္ ယုံမွားဖြယ္မရွိ အစာလည္းၿဖစ္ပါသည္။

ခရမ္းခ်ဥ္သီး

တစ္ပတ္လ်ွင္ (၇)ၾကိမ္မွ (၁၀) ၾကိမ္ ၾကား ခရမ္းခ်ဥ္သီး ခ်က္ၿပဳတ္စားသင့္သည္ ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးသည္ အဆုတ္ ၊ ရင္သား ႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ မ်ညးကုိ ဆန့္က်င္ ကာကြယ္ေပးနုိင္သည္ ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၌ ပါ၀င္ေသာ lycopene သည္ anti-oxidant ကုိ ထုတ္ေပးနုိင္သည္ ။ ေသြးေၾကာ ပိတ္ဆုိ ့မႈကုိ ၿဖစ္ေပၚေစနုိင္ေသာ မက်န္းမာ မသန္ ့စင္ေသာ အဆီမ်ားကုိ ေခ်ဖ်က္ေပးနုိင္ ရုံသာမက ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ၾကီးထြားမႈကုိ ရပ္တန့္ေစႏုိင္ၿပီး ကင္ဆာေရာဂါ အၾကိမ္ၾကိမ္ ၿပန္လည္ ၿဖစ္ေပၚၿခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးနုိင္သည့္ တန္းဖိုးၿမင့္ အစားအစာၿဖစ္သည္ ။

အခြံမာသီး

အခြံမာသီးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာselenium မ်ားစြာသည္ ကင္ဆာကုိ ေကာင္းစြာ တုိက္ဖ်က္ေပးႏုိင္သည္ ။ အခြံမာသီးမ်ားထဲ၌ သစ္ၾကားသီးသည္ ခႏၶာကုိယ္က်န္းမာေစဖို့ႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္ေစေသာ အသီးၿဖစ္သည္ ။ ဗာဒံေစ့ ႏွင့္ သစ္ၾကားသီး၏ အဆီႏွင့္ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားမွာ ခႏၶာကုိယ္ က်န္းမာေစဖို့့ ေထာက္ပံ့ေပးသည္ ။ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ က်န္းမာၿခင္း ရလဒ္မ်ားကုိ အခြံမာသီးမ်ားမွ ရရွိနုိင္သည္ ။

ၾကက္သြန္ၿဖဴ

ၾကက္သြန္ၿဖဴ၌ ပါ၀င္ေသာ Aliicin သည္ ကုိယ္တြင္း ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ၿပန့္ပြားမႈကုိ တားဆီးေပးနုိင္ပါသည္ ။ ၾကက္သြန္ၿဖဴသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားကုိ ေသေစနုိင္ေသာ အာနိသင္ရွိသည္ ေသာေၾကာင့္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား ေသာက္သုံးၿပီးေနာက္ စားသုံးသင့္ေသာ အစာလည္းၿဖစ္သည္ ။ ေရာင္ရမ္းၿခင္းကုိ ေလ်ာ့နည္းေစေသာ အာနိသင္လည္း ပါရွိကာ ၄င္းတြင္ ပါရွိေသာ tryptophan , selenium ႏွင့္ အၿခား ဓာတ္မ်ားစြာက ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကုိ တုိက္ခိုက္ေပးသည္ ။ အစာၿပြန္ ၊ အစာအိမ္ ႏွင့္ အူကင္ဆာ မ်ားအတြက္ ၾကက္သြန္ၿဖဴအား စားသုံးၾကသည္ ။

အစိမ္းေရာင္ အသီးအရြက္မ်ား

ဆလတ္ရြက္ ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ စေသာ အစိမ္းေရာင္ ဟင္းရြက္မ်ားတြင္ anti – oxidants ၊ carotene ႏွင့္ folic acids တုိ့ မ်ားစြာ ပါ၀င္သည္ ။ Folic acids သည္ DNA ကုိ ထိေရာက္စြာ ထပ္တူက်ေအာင္ ထိန္းထိမ္းထားၿပီး ကင္ဆာေရာဂါ ဓာတ္ကင္ ကုသမွု ခံယူခ်ိန္ ၌ ၄င္းကား ကာကြယ္ေပးထားႏုိင္သည္ ။ အစိမ္းေရာင္ ဟင္းရြက္မ်ားတြင္ sulforaphanes ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ကင္ဆာကုိ တုန့္ၿပန္ႏုိင္ေသာ အက်ိဳးရွိသည္ ။

မုန္လာဥမ်ား

ခရမ္းနုေရာင္ မုန္လာဥ မ်ားတြင္ Anthocyanin ပါ၀င္သည္ ။ ၄င္းသည္ ကုိယ္ခႏၶာတြင္း ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ႏုိင္ေသာ အစားအစာ အၿဖစ္ လူသိမ်ားသည္ ။ မုန္လာဥႏွင့္ အၿခား ခရမ္းေရာင္ အစာမ်ားတြင္ ဦးေႏွာက္ ကင္ဆာ ႏွင့္ ေသြးကင္ဆာမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ေသာ Resveratrol ပါ၀င္သည္ဟုလည္း ဆုိသည္ ။

ref : styles at life

Buzzy Team မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ buzzy.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ facebook စာမ်က္ႏွာ ၊ website မ်ားတြင္မဆို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Facebook Conversations